wtorek, 21 maja 2019

Walne Zgromadzenie Członków Klubu Wodnik

KOMUNIKAT

Na podstawie § 19 pkt 3 Statutu Klubu Sportowego „Wodnik" w Śremie, Zarząd Klubu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Klubu na dzień 05.06.2019 r. godzina 18.45.
Zebranie odbędzie się w siedzibie klubu na terenie obiektu Śremskiego Sportu przy ul. Staszica 1a. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku obecności wymaganej ilości członków Klubu wyznacza się drugi termin zebrania na dzień 05.06.2019 r. godzina 19.00 miejsce zebrania jak wyżej.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3.Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
4.Stwierdzenie przez Komisję mandatowo-skrutacyjną władności zabrania do podejmowania uchwał.
5.Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu.
6.Sprawozdanie finansowe Klubu.
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8.Dyskusja nad sprawozdaniami.
9.Udzielenie absolutorium Zarządowi.
10.Przedstawienie i przyjęcie realizacji planu pracy Klubu na rok 2019.
11. Przyjęcie uchwał i wniosków.
12.Zakończenie zebrania.

Zarząd
KS WODNIK Śrem

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search